فقط به دلایل عاشقانه ازدواج نکنید

ازدواج خیلی واقعی تر از اینه که  بشه با عشق همه ابعادش رو توجیه کرد

ازدواج دلایل؛ صرفا منطقی؛ زیادی لازم داره....