بزرگترین اختلاس جهان در فنلاند !


وزیر بهداشت فنلاند، به دلیل کشف فساد مالی اش، مجبور به استعفا شد، این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود، تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود !

این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد، چرا که این فرد با سوء استفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه، با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی، سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود.


این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد، بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد !


فنلاند رتبه 3 در برخورد با مفاسد اداری را داراست


فاصلمون زیاده زیاد !