زنانی که کتاب می‌‌خوانند،

 برای جوامع نابرابر و مرد سالار خطرناک اند ،

زیرا آنها با مطالعه می‌‌توانند

 دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند


#برتراند_راسل