بیایید از این به بعد نپرسیم:


از دخترها نپرسیم چرا ازدواج نمیکنی؟

وقتی ازدواج کردند، نپرسیم کی بچه دار می شید؟


وقتی بچه دار شدند نپرسیم کی براش یه همبازی میاری؟

از بچه ها نپرسیم: مامانو بیشتر دوست داری یا باباتو؟


در تربیت فرزند دیگران، حتی نوه هایمان هیچ دخالتی نکنیم

هرگاه برای تولد بچه ای کادو میبرید، اگر خواهر یا برادری دارد، حتما برای آنها هم چیزی ببرید


در مترو و اتوبوس به افراد زل نزنید

موقع رانندگی، داخل ماشین بغلی را نگاه نکنید


وقتی چراغ سبز میشود، با بوق اعلان نکنید

به رانندگی خانوم ها خرده نگیرید


وقتی دوستانتان را بعد مدتی میبینید، هرگز نگویید: چقدر پیر شدی یا از بین رفتی.

پول های شما برای بانکهای شهر نیست بیشتر خرج خودتان کنید و تا جایی که امکان دارد، به مسافرت بروید